top of page

Användarvillkor Stickybits

Personuppgiftshantering
 

Det personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du anmäler en prenumeration på Stickybits nyhetsbrev, kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller e-post, deltar i tävlingar, eller köper produkter i vår webshop används för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig, samt ge dig god service. 

 

Stickybits är personuppgiftsansvarig och kommer inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part. 
 

Stickybits har inte för avsikt stt spara uppgifter längre än nödvändigt. Inaktiva e-posadresser kan komma att gallras bort. Uppgifterna som samlas in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

 

Ditt godkännande

 

Genom att du anger din e-postadress och godkänner villkoren samtycker du till dessa villkor samt den behandling av personuppgifter som beskrivs ovan. Du kan när du vill återkolla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken som finns med i varje nyhetsbrevsutskick. Du kan också maila oss på thestickybits@gmail.com och meddela oss att du vill sluta få e-post från oss. 
 

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig (kostnadsfritt en gång per år). Önskar du denna information kan du skicka en skriflig och undertecknmad begärna om detta till thestickybits@gmail.com.

 

bottom of page